SETUP.exe上右鍵。屬性。然後在相容性標籤裡勾選 以xp sp2相容模式運行。和以管理員身份運行,確定。

創作者介紹
創作者 亮晶晶 的頭像
亮晶晶

亮晶晶

亮晶晶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()